Vælg et af de bedste lån og klik på “Ansøg her”. Her finder du de 10 mest populære lån på siden. Listen opdateres jævnligt på baggrund af data om, hvor mange der ansøger om de enkelte lånetilbud, hvor mange der læser mere om tilbuddene, anmeldelser og andre variable. Du kan måske bruge listen som et ekstra element i din beslutningsproces, men vi anbefaler, at du lægger hovedvægt på en sammenligning af konkrete fakta om lånene og sammenligner konkrete lånetilbud for at få et lån, der opfylder dine behov og giver dig de bedste betingelser.

Konsekvenserne, hvis du ikke overholder låneaftalen og tilbagebetalingsfristerne

Konsekvenserne økonomisk kan blive store, hvis du ikke overholder aftalerne om afdrag på gælden. I første omgang bliver der typisk sendt rykkere med rykkergebyrer og ekstra administrationsomkostninger, hvis du overskrider en betalingsfrist. Får du ikke styr på tilbagebetalingen, så kan der kommer yderligere omkostninger på dit lån – fx omkostninger til inkasso og eventuelt til en retsag. Derudover kan og vil långiveren registrere dårlige betaler i fx RKI-registeret eller Debitorregisteret over dårligere betaler. Det umuliggør stort set optagelse af lån fremover indtil denne registrering er fjernet igen. Hvis du får problemer med at afdrage på gælden, skal du derfor straks kontakte långiveren og forsøge at få en aftale om udskydelse af betalingsfristen eller få fx lagt lånet om til mindre afdrag – men over en længere periode, hvis det gør det mere realistisk, at du kan overholde betalingsfristerne for afdrag. Lad under ingen omstændigheder bare tingene køre af sporet, da konsekvenserne er så store ved det.