Velg lån og klikk på «Søk her». Her finner du sidens 10 mest populære lån. Listen oppdateres jevnlig med bakgrunn i data om hvor mange som søker om de ulike lånetilbudene, hvor mange som leser mer om tilbudene, anmeldelser og andre variabler. Listen kan brukes som et ekstra element i beslutningsprosessen din, men vi anbefaler at hovedvekten legges på sammenligningen av de konkrete fakta om lånene og lånetilbudene. Dette for at du best mulig skal kunne finne et lån som oppfyller dine personlige behov og som gir deg de beste betingelsene. «Vurdering» er basert på en helhetsvurdering av brukeranmeldinger, servicen, popularitet, vilkår og låneprosess.

Hva er konsekvensene ved ikke å overholde låneavtalen og betalingsterminene?

De økonomiske konsekvensene hvis du ikke overholder betalingsterminene på gjelden din kan bli store. I første omgang vil du motta purringer med purregebyr og ekstra administrasjonskostnader. Får du deretter heller ikke styr på nedbetalingen kan det påløpe ytterligere omkostninger ved lånet, eksempelvis inkassogebyr og omkostninger ved en eventuell rettssak. I tillegg både kan og vil långiver sørge for at du registres med betalingsanmerkninger hvilket er med på å vanskeliggjøre nærmest all opptakelse av lån i fremtiden, i alle fall inntil registreringene er fjernet. Dersom du opplever problemer med nedbetaling av gjeld bør du kontakte långiver med det samme og forsøke å komme til enighet om en utsettelse av betalingsfristen eller en omlegging av lånet som gjør at du kan overholde nedbetalingsplanen. Du må under ingen omstendigheter lukke øynene for et slikt problem da konsekvensene er vidtrekkende.